<--Previous  Up  Next-->

Great Sumatra Stallion artwork, in Takengon restaurant

Great Sumatra Stallion artwork, in Takengon restaurant