<--Previous  Up  Next-->

Shiney new fake future of Harar

Shiney new fake future of Harar

In Harar, Eastern Ethiopia.