<--Previous  Up  Next-->

Amazing bird life in the Rift Valley

Amazing bird life in the Rift Valley

At Lake Awassa en route to Addis Ababa, Ethiopia.