<--Previous  Up  Next-->

Colobus Monkey

Colobus Monkey

At Lake Awassa en route to Addis Ababa, Ethiopia.