<--Previous  Up  Next-->

Colobus Monkey at Aregash Lodge

Colobus Monkey at Aregash Lodge

In Yirg Alem, S Ethiopia