<--Previous  Up  Next-->

Hyena holes - Aregash Lodge

Hyena holes - Aregash Lodge

From my morning walk, when they are sleeping